Hiperbarik Oksijen ve Yara Tedavi Merkezi

Logo

Location ADRESİMİZ

Yunus Emre Mah. Şişli Sok.
No:13/10 Yenimahalle / Ankara

phone +90 312 231 35 57

Mobil : +90 530 694 05 05

Endikasyonları ve ICD Kodları

Bu Bölümde Endikasyonları ve ICD Kodları Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.Endikasyonları ve ICD Kodları

EK-9/D
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulama Listesi
Endikasyon ICD - 10 Tanı Kodları İLK SEVKTE SEANS MAKSİMUM TOPLAM SEANS SAYISI
Dekompresyon hastalığı T70.3  Dalgıç Hastalığı (Dekompresyon Hastalığı) 20 40
Hava veya gaz embolisi T79.0  Hava Embolisi (Travmatik) 20 40
Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman İnhalasyonu T58     Karbonmonoksitin toksik etkisi 5 30
T59     Gazlar Dumanlar ve Buharların Diğer Toksik Etkisi
T65.0  Siyanidlerin Toksik Etkisi
Gazlı gangren A48.0 Gazlı Gangren 10 50
Yumuşak dokunun nekrotizan infeksiyonları (derialtı, kas, fasya) M72.5 Fasiit, başka yerde sınıflanmamış 20 50
L08.8  Deri ve Subkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları
Crush yaralanmaları, kompartman sendromu, diğer akut travnatik iskemiler T04    Birden fazla vücut kısımlarının ezici yaralanmaları 20 50
T79.3 Travmatik sonrası yara enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
T79.8 Travmanın diğer erken komplikasyonları
T79.9 Travmanın tanımlanmamış erken komplikasyonu
W23   Cisimler arasında sıkıştırılma, yarkalanma, ezilme, basılma
Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik) E10.5 İnsülin bağımlı DM, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte 30 60
E10.6 İnsülin bağımlı DM, tanımlanmış diğer komplikasyonuyla birlikte
E10.7 İnsülin bağımlı DM, birden fazla komplikasyonuyla birlikte 
E10.8 İnsülin bağımlı DM, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.5 İnsülin bağımlı olmayan DM, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E11.6 İnsülin bağımlı olmayan DM, tanımlanmış diğer komplikasyonuyla birlikte
E11.7 İnsülin bağımlı olmayan DM, birden fazla komplikasyonuyla birlikte
E11.8 İnsülin bağımlı olmayan DM, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E13.5 DM, diğer tanımlanmış periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.6 DM, Diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E13.7 DM, diğer tanımlanmış birden fazla komplikasyonuyla birlikte
E13.8 DM, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E14.5 DM, tanımlanmamış periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E14.6 DM, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E14.7 DM, tanımlanmamış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E14.8 DM, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
I73.1  Tromboanjitis obliterans-Buerger ülserli  
I74.2  Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3  Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4  Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I73.8  Periferik vasküler hastalıklar, diğer tanımlanmış
I73.9  Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış 
I83.0  Alt ekstremitenin varikoz venleri, ülserli
I83.2  Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri
L97    Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L89    Dekubit ülseri 
S91    Ayak bileği ve ayağın açık yarası
T81.3 Operasyon yarasında açılma, başka yerde sınıflanmamış
T81.4 Bir işlem sonrası enfeksiyon, başka yerde sınıflanmamış
T81.5 Bir işlem sonrası operasyon yarası
T81.7 Bir işlem sonrası vasküler komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
Kronik refrakter osteomyelit H60.2  Malign otitis eksterna  40 80
M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik)
M46.4  Dissit tanımlanmamış
M86.3 Kronik multifokal osteomyelit
M86.4 Kronik ostemyelit, direne sinüs ile
M86.5 Kronik hematojenöz osteomyelit, diğer
M86.6  Kronik Osteomyelit, diğer 
M86.8 Osteomyelit, diğer
M86.9 Osteomyelit, tanımlanmamış
T84.5  İç eklem protezine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
T84.6 İnternal tesbit cihazından (herhangi yer) enfeksiyon ve enflamatuar reaksiyon
T84.7 İnternal ortopedik protez cihazları implantları ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon
T84.8 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları
T84.9 İnternal ortopedik protez cihazı, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
T87.4 Amputasyon güdüğünün enfeksiyonu
T87.5 Amputasyon güdüğünün nekrozu
Radyasyon nekrozları K62.7 Radyasyon proktiti 30 60
L58.1 Uzun süreli radyodermatit
L58.9  Radyodermatit Tanımlanmamış,
N30.4 Radyasyon sistiti
T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri
Y84.2 Radyolojik uygulama ve radyoterapi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri Z94.5 Deri Nakli 20 30
Termal yanıklar T29.0 Birden fazla bölge yanıkları, derecesi tanımlanmamış 20 30
T35.1 Birden Fazla Vücut bölgesinin Doku  nekrozuyla birlikte olan donuğu
Beyin apsesi  G06.0 Kafa içi Apse ve Granülom 20 40
Anoksik ansefalopati G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış 20 50
Ani işitme kaybı H91.2 Ani idiopatik işitme kaybı 20 40
Retinal arter oklüzyonu H34.1 Santral Retinal Arter Tıkanıklığı 20 40
H34.2 Retinal Arter Tıkanıklıkları
H34.8 Retinal Vasküler Tıkanıklıklar
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri M46.2 Vertebranın Osteomyeliti 40 80
M86.1 Akut Osteomyelit, Diğer
M86.2 Subakut osteomyelit
Osteonekroz M87.0 Kemiğin İdiopatik Aseptik Nekrozu 30 60
NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.