Hiperbarik Oksijen ve Yara Tedavi Merkezi

Logo

Location ADRESİMİZ

Yunus Emre Mah. Şişli Sok.
No:13/10 Yenimahalle / Ankara

phone +90 312 231 35 57

Mobil : +90 530 694 05 05

HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR?

Bu Bölümde HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR? Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR?

       Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) uygulaması ülkelerin ulusal sağlık politikalarına uygun olarak belirlenir. ABD’de Undersea and Hyperbaric Medical Society – UHMS (Sualtı ve Hiperbarik Tıp Cemiyeti), Avrupa’da European Committee for Hyperbaric Medicine - ECHM (Avrupa Hiperbarik Tıp Komitesi) bu alanda “kanıta dayalı tıp” prensibine bağlı kalarak HBOT’nin hangi hastalıklarda önerildiğini, o güne kadar yapılan çalışmalar ışığında, bir liste halinde yayınlar. Pek çok ülke bu listeye göre HBOT uygulama politikasını belirler. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa ve ABD standartlarını benimseyerek bir endikasyon listesi yayınlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na bağlı vatandaşlar bu listede bulunan bir hastalığı varsa kamu hastaneleri ya da özel hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile özel HBOT merkezlerinde tedavi olabilirler.

HBOT için ülkemizde kabul edilen ve Sağlık Uygulama Tebliği’nce SGK tarafından ödeme kapsamında olan endikasyonlar:

 1. Dekompresyon hastalığı (dalgıçlarda vurgun).
 2. Hava ve gaz embolisi (herhangi bir nedenle kanda hava ya da gaz kabarcığı bulunması).
 3. Karbon monoksit zehirlenmesi (soba, şofben zehirlenmesi), siyanid zehirlenmesi ve akut duman inhalasyonu.
 4. Gazlı gangren.
 5. Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya ) .
 6. Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.
 7. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar  (diyabetik ve non-diyabetik).
 8. Kronik refrakter osteomyelit (tedaviye dirençli kemik iltihapları).
 9. Radyasyon nekrozları (ışın tedavisi yaraları).
 10. Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri.
 11. Termal yanıklar.
 12. Beyin apsesi.
 13. Anoksik ansefalopati.
 14. Ani işitme kaybı.
 15. Retinal arter oklüzyonu (ani görme kaybı).
 16. Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyeliti.
 17. Osteonekroz (femur başı avasküler nekrozu gibi kemik nekrozu türleri).