Hiperbarik Oksijen ve Yara Tedavi Merkezi

Logo

Location ADRESİMİZ

Yunus Emre Mah. Şişli Sok.
No:13/10 Yenimahalle / Ankara

phone +90 312 231 35 57

Mobil : +90 530 694 05 05

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Bu Bölümde HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

1-Dekompresyon hastalığı (vurgun). Ani ve hızlı basınç değişmelerinde kanda çözünen asal gazlar (nitrojen, helyum) serbest hale geçerek gaz kabarcıkları şeklinde damarlarda dolaşır ve başta sinir sistemi olmak üzere değişik organlarda kılcal damarları tıkayarak Dekompresyon hastalığına yol açar. Dekompresyon hastalığının başlıca tedavisi HBOT dir. HBOT uygulamakla gaz kabarcıkları küçülüp kayboldukları gibi verilen %100 oksijen ile de hücreler yoksun kaldıkları yaşamsal önemi haiz oksijene kavuşmuş olurlar. Burada uygulama zamanı çok önemlidir. Ne kadar erken uygulanırsa o kadar parlak sonuçlar alınır.

2-Gaz embolisi. Kalp damar cerrahisi, akciğer cerrahisi, akciğer yaralanmaları, kateter uygulaması ve diğer tıbbi girişimlerde damarlara hava ya da gaz kabarcıklarının girmesinden kaynaklanır. Tedavi ve etki mekanizması dekompresyon hastalığında olduğu gibidir.

3- Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi ve akut duman inhalasyonu. Soba, şofben, egzoz, doğal gaz, tüp gaz kaçakları, yangında duman solunması ya da siyanid gibi kimyasal maddelerle zehirlenmede kanın oksijen taşıma kapasitesi azalmıştır, hücrelere yeteri kadar oksijen gitmediğinden görevlerini yapamazlar. HBOT ile hem kanın bu zehirlerden arınması kolaylaşır, hem de basınç altında verilen %100 oksijen hücrelerin bulunduğu ortama sızıp hücrelerin oksijen ihtiyacını, kan olmadan da karşılar ve fonksiyonlarına devam etmelerini sağlar. Burada da tedaviye erken başlama önemlidir. Ayrıca gecikmiş nörolojik belirtileri önlemek için, hasta iyi görünse de, en az beş seans HBOT uygulanması önerilir.

4- Gazlı kangren. Yaralarda gazlı kangren mikrobunun bulaşıp çoğalmasıyla meydana gelir. Bu mikroplar oksijensiz ortamda yaşayıp çoğalırlar ve zehirlerini üretirler. HBOT ile bu mikropların bulunduğu ortama bol oksijen geldiğinden çoğalmaları durur ve zehir üretmeleri önlenmiş olur. Ayrıca HBOT yeni kılcal damarlar oluşturarak o bölgenin onarımını hızlandırır. Oksijenin mikrop öldürücü ve zehir önleyici etkisi de iyileşmede rol oynar. Bu vakalarda HBOT; cerrahi girişim, antibiyotik ve uygun pansumanla beraber yapılması gerekir. 

5- Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, faysa).Çeşitli nedenlerle oluşan ve tıbbi ve/veya cerrahi girişimlere rağmen iyileşemeyen yumuşak dokuların (deri, kas, faysa) çürümeye yüz tutan yaraları HBOT yolu ile sağlanan bol oksijenin mikrop öldürücü, yeni kılcal damarlar oluşturucu, bağışıklık sistemini güçlendirici, antibiyotiklerin etkisini güçlendirici, kök hücreleri tetikleyici ve mikropların salgıladığı zehirleri yok edici etkisiyle bu yaralar daha kolay ve daha çabuk iyileşme sürecine girerler.

6- Crush yaralanmaları, kompartman sendromu, diğer akut travmatik iskemiler. Trafik kazaları, deprem ve başka nedenlerle meydana gelen bu ezilme yaralanmalarında da HBOT mikropların öldürülmesi zehirlerin etkisizleştirilmesi ve diğer etkileri yanında ödemlerin ve ona bağlı dolaşım bozukluklarının giderilmesinde önemli rol oynar. HBOT ile beraber antibiyotik, cerrahi girişim ve uygun pansumanlarında ihmal edilmemesi gerekir.

7- Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non diyabetik). Şeker hastalığı, varis, Buerger hastalığı ya da dolaşım bozukluğu olan hastaların çoğunda herhangi bir nedenle meydana gelen yaralanmalar çeşitli tedavilere rağmen kolay iyileşmemekte ve hatta o bölgenin kesilip atılmasına yol açabilmekte. HBOT yukarda anlatılan mekanizmalarla bu yaraların iyileşmesinde ve yaralı bölgenin kesilmekten kurtulmasında etkin rol oynar. Burada da yara bakımı (antibiyotik, cerrahi girişim ve uygun pansuman) ihmal edilmemelidir.

8- Kronik refrakter osteomiyelit. Osteomiyelit (kemik iltihabı) kırıkların cerrahi onarımı, protez uygulamaları ve başka nedenlerden meydana gelebilen ve tedavisi kolay olmayan bir durumdur. Kemiklerin süngerimsi yapısı ve dolaşımının zayıf olması tedaviyi zorlaştıran faktörlerdir. HBOT ile vücut sıvılarına (serum, lemf )yüklenen bol oksijen dolaşımı zayıf olan kemiklere sızma yolu ile ulaşır ve oksijenin; mikrop öldürücü, antibiyotikleri güçlendirici, bağışıklık sistemini güçlendirici, yeni kılcal damarlar oluşturucu ve toksinleri yok edici özellikleriyle iltihabın daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Her iltihapta olduğu gibi burada da antibiyotik seçimi çok önemlidir. Bu da iltihaba neden olan mikrobu saptayıp hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu saptamakla mümkündür (yara akıntısından numune alıp içindeki mikropları üretmek ve onların hangi antibiyotiğe duyarlı olduklarını saptamak mikrobiyoloji laboratuarlarında yapılacak testlerle mümkündür).

9- Radyasyon nekrozları. Radyasyon tedavisi (ışın tedavisi) sırasında kanser hücre ve dokuları yanında normal hücre ve dokuları da etkilenebilirler ve fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir. Radyasyon uygulanan bölgedeki sağlıklı doku ve organlar, radyasyona duyarlıklarına göre tepkiler verebilirler. Bu tepkiler erken ortaya çıkabilecekleri gibi tedavi kesildikten aylar ve hatta yıllar sonra da görülebilirler. HBOT ile bu hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Radyasyon tedavisi görmüş bir hastaya üç hafta geçmeden herhangi bir ameliyat yapılmaması ve ameliyattan önce koruyucu olarak HBOT uygulanması önerilir.

10- Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri. Bazı yaraların yeniden yapılandırılmalarında deri flep ve greftleri (yamaları) gerekebilir. Bu yamaların başarılı olabilmesi için yara bölgesinin onları barındırıp besleyebilecek durumda olması gerekir. Yama uygulamadan önce yaraya HBOT uygulanması yaraya yamayı barındırıp besleyebilecek duruma getirebilir. Ayrıca yama uyguladıktan sonra tutmasında şüphe varsa HBOT uygulanması gerekir. HBOT yeni kılcal damarlar oluşturabilmesi ve yukarda saydığımız diğer özellikleriyle yamaların tutmasında yardımcı olabilir.

11- Termal yanıklar. Yangın, kaynar su ve sıvılar, kor halindeki maddeler ve elektrik akımları termal yanıkların başlıca kaynaklarıdır. Yanıklar derinliklerine göre 4 basamakta değerlendirilir. Yanık tedavisi, özellikle üçüncü ve dördüncü derece yanıklarda, uzmanlık ve özel ortam gerektiren bir süreçtir. Yapılan araştırmalarda ağır yanıklarda HBOT ödem çözücü, enfeksiyon önleyici, yeni kılcal damarlar oluşturucu, kök hücre tetikleyici ve diğer özellikleriyle çok yararlı olduğu görülmüştür.

12- Beyin apsesi. Çok nadir görülen bu vakalarda cerrahi girişim söz konusu değilse, diğer tedavilerle beraber HBOT uygulanması yararlı olabilir.

13- Anoksik ansefalopati. Beyin dolaşımının değişik nedenlerle bozulup aksamasına bağlı bir durumdur. Karbon monoksit, siyanid zehirlenmeleri, dekompresyon hastalığı, gaz embolisi, kalp durması, asılma, yarı boğulma gibi durumlarda rastlanabilir. Özellikle kalp durması, asılma ve yarı boğulma gibi durumlarda ilk 48 saat içinde HBOT uygulanması yaşam kurtarabilir.

14- Ani işitme kaybı. Sebebi bilinmeyen acil bir kulak hastalığıdır. Araştırmalar KBB uzmanlarının uyguladıkları rutin ve klasik tedavi ile beraber HBOT uygulaması iyileşmeyi hızlandırdığını göstermiştir. HBOT tedavisine tanı konduktan sonra en geç bir ay içinde başlanması gerekir. 20 seanstan sonra 20 dB lik bir iyileşme yoksa tedavinin kesilmesi önerilir.

15- Retinal arter oklüzyonu. Görmeyi sağlayan gözün ağ tabakasını(retinayı) besleyen damarın ani olarak herhangi bir nedenle tıkanması olayıdır. Göz hastalıklarının en önemli acil hastalığıdır. İlk 24 saat içinde tedaviye başlamak gerekir. Göz hastalıkları uzmanının uygun gördüğü tedavi protokolü ile beraber HBOT uygulanması başarılı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. HBOT retinanın oksijensizliğe çok duyarlı olan hücrelerinin oksijen ihtiyacını vücut sıvılarındaki bol oksijeni sızdırarak karşılar. Ayrıca kök hücreleri tetikleyerek onarım faaliyetlerine yardımcı olur.

16- Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyeliti. Herhangi bir nedenle kafa kemiklerinde, göğüs kemikleri  ve omurgalarda meydana gelen iltihaplarda daha önce 8. maddede bildirilen kronik refrakter osteomiyelitte olduğu gibi HBOT uygulanması diğer tedavilerle beraber iyileşmeyi büyük ölçüde hızlandırır.

SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) mensuplarının yukarıda bildirilen hastalıkların HBOT tedavi giderleri kurum tarafından karşılanır. Her hastalığa ilk sevkte uygulanacak seans sayısı ile uygulanacak toplam seans sayısı SGK ilgili tebliğinde bildirilmiştir.

HBOT uygulamaları ile ilgili bugüne kadar 300.000 den fazla araştırma ve makale yayınlanmıştır. Bunların çoğu HBOT lehinedir. Ülkeler ve sigortalar finans sağlamasa da yukarda bildirilen liste dışında pek çok hastalıkta HBOT uygulanmakta, ümit verici ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bunlar arasında;

 • Otizm
 • Serabral Pulsy
 • MS (Multiple Skleroz)
 • Alzheimer ve Diğer Bunamalar
 • Parkinson
 • Migren
 • Epilepsi
 • Kronik Yorgunluk
 • Empotans (Cinsel Güçsüzlük)
 • Yüz Felci
 • Kapalı Kafa Travmaları
 • Felç ve İnmeler
 • Kene Isırması Sonucu Lyme Hastalığı
 • Omurga ve Omurilik Travmaları
 • Purpura Fulminans (Kan Zehirlenmesi)
 • Karın içi Apseleri
 • Orak Hücre Anemi Krizleri
 • Buerger Hastalığı
 • Fibromiyalji
 • Lepra (Cüzzam)
 • Akut Romatoid Artrit
 • Tedaviye İnatçı Mantar Hastalıkları
 • Spor Yaralanmaları
 • Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesi

Tanınmış Sporcuların maçtan önce ve sonra kendi özel kabinlerinde HBOT uygulamaları gazetelere yansımıştır.

HBOT uyguladığımız hastalarımızın çoğu uykularında düzelme, cinsel performanslarında artma, zinde ve daha aktif olduklarını bildirmişlerdir.

HBOT deneyimi geçiren bir yazar bir bardak şarap içmiş gibi kendini rahat ve dingin hissettiğini yazmıştır.

HBOT şeker hastalarının iyileşmeyen yaralarını iyileştirmiş ve parmak ya da ayaklarını kesilmekten kurtarmıştır.