Hiperbarik Oksijen ve Yara Tedavi Merkezi

Logo

Location ADRESİMİZ

Yunus Emre Mah. Şişli Sok.
No:13/10 Yenimahalle / Ankara

phone +90 312 231 35 57

Mobil : +90 530 694 05 05

KİMLERE HBOT UYGULANMAZ?

Bu Bölümde KİMLERE HBOT UYGULANMAZ? Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.KİMLERE HBOT UYGULANMAZ?

Kimlere Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanmaz? (Kontrendikasyonlar)

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin kontrendikasyonları kesin kontrendikasyonlar ve rölatif (göreceli) kontrendikasyonlar olarak iki kategoride incelenebilir. Kesin kontrendikasyonlar grubunda tedavi uygulanmazken, rölatif kontrendikasyon grubundaki hastaların durumları Hiperbarik Tıp Uzmanınca takip edilerek Hiperbarik Oksijen Tedavisi için engel durum ortadan kalktığında ara verilen tedavilerine devam edilebilir.

Kesin Kontrendikasyonlar:

 1. Tedavi edilmemiş pnömotoraks: Akciğer zarları arasına hava girmesi durumudur. Bu hastalarda öncelikle pnömotoraks tedavi edilmeden hastaya Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmaz.
 2. Bazı kemoterapötikler ve diğer bazı ilaçlar: Kemoterapi ajanı olarak kullanılan Doxorubicin (Adriamycine) ve Cisplatinum, alkolizm tedavisinde kullanılan Disulfiram (Antabuse), yanıklarda antibakteriyel ajan olarak kullanılan Mafenid Asetat (Sulfamylon) kullanan hastalarda Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulamaları bahsedilen ilaçların kullanımından bir süre sonra uygulanmalıdır.

Rölatif (Göreceli) Kontrendikasyonlar:

 1. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların Hiperbarik Oksijen Tedavilerine şikayetleri geçinceye kadar kadar ara verilir. Ara verilmesiyle, hastanın basınç değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek orta kulak barotravması engellenmiş olur.  
 2. Yüksek ateşi olan hastalarda, hastanın mutlaka Hiperbarik Oksijen Tedavisi alması gerekiyorsa, yüksek ateşin oksijenin konvülziyon (havale) etkisini arttırabileceği göz önüne alınarak öncelikle ateşinin düşürülmesi gerekmektedir.
 3. Epilepsisi olan hastalarda, hastanın mutlaka Hiperbarik Oksijen Tedavisi alması gerekiyorsa, oksijenin epilepsi atağını tetikleyebilme potansiyeli nedeniyle ilave tedbirler alınmalıdır.
 4. Ağır amfizem ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olan hastalarda tedavi sırasında solunum etkilenebileceğinden dolayı hastaların Hiperbarik Oksijen Tedavisi’nden göreceği fayda ve riskler iyi değerlendirilmelidir.
 5. Akciğer ameliyatı geçirenler dikkatle ve gerektiğinde ileri radyolojik yöntemlerle değerlendirilir.
 6. Gebelik durumunda acil (hayati) tedavi gerektiren durumlarda hastaya Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanabilir.
 7. Aktif kanser ve yaygın metastazlı hastalarda rutin tedaviler tercih edilmez.
 8. Konjenital sferositoz hastalarında rutin tedaviler tercih edilmez ancak acil (hayati) tedavilerde ilave tedbirler alınması gerekir.
 9. Orta kulakta otoskleroz ameliyatı geçirenler için KBB uzmanınca değerlendirme ve tedavi süresince kulak tüpü ihtiyacı olabilir.
 10. Optik nörit hastaları mutlaka tedaviye alınacaksa görmeleri yakından takip edilir.