Hiperbarik Oksijen ve Yara Tedavi Merkezi

Logo

Location ADRESİMİZ

Yunus Emre Mah. Şişli Sok.
No:13/10 Yenimahalle / Ankara

phone +90 312 231 35 57

Mobil : +90 530 694 05 05

Dalgıç Muayenesi

Bu Bölümde Dalgıç Muayenesi Hakkında Detaylı Bilgi AlabilirsinizDalgıç Muayenesi

Dalgıç Muayenesi

Ülkemiz mevzuatları gereği sanayi dalgıçlığı yapan veya sanayi dalgıçlığı

için aday olanlar ile TSSF'ye bağlı olarak çalışan eğitmen -rehber

dalıcılar ve adayları Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarınca

yapılan ilk ve periyodik muayeneye tabidir.

Merkezimizde yukarıda bahsedilen dalgıç ve dalgıç adaylarının muayeneleri 

yapılarak mevzuatta belirtilen formatta sağlık raporları düzenlenmektedir.

Sağlık raporu için gelecek dalgıçların kategorilerine göre aşağıdaki tetkikleri 

yaptırarak randevu almaları gerekmektedir.

 

PROFESYONEL DALGIÇ ve ADAYLARINDAN İSTENEN TETKİKLER

 1. Tam kan sayımı ve sedimentasyon
 2. Tam idrar tetkiki
 3. Rutin biyokimya (açlık kan şekeri, sodyum, potasyum, üre, kreatinin, AST, ALT, ALP, LDH, trigliserid, kolesterol, HDL, LDL)
 4. Solunum fonksiyon testi
 5. EKG
 6. AP akciğer grafisi (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 7. Waters grafi (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 8. İşitme testi
 9. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, humerus 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Omuz Eklemi Grafisi” (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 10. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, femur 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Kalça Eklemi Grafisi”  (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 11. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, tibia 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Diz Eklemi Grafisi” (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 12. Göz hastalıkları uzmanından alınan görme keskinliği değerlendirmesi ile gece körlüğü, göz tansiyonu ve renk körlüğü bulunmadığını belirten muayene belgesi.

Profesyonel Sualtı Adamları ve adayları muayeneye gelmeden önce bağlı oldukları Liman Başkanlıklarından resmi sevk evrağı alacaklardır (üniversitelerin “Sualtı Teknolojileri” bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler için sevk evrağı gerekmemektedir).

Muayeneye gelecek olanların nüfus kağıtlarını ve 4 adet vesikalık fotoğrafını yanlarından bulundurmaları gerekmektedir.

 

Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5689&sourceXmlSearch=profesyonel&MevzuatIliski=0

-------------------------------------------------------------------------------------------

TSSF EĞİTMEN – REHBER DALGIÇLARDA İSTENEN TETKİKLER

 1. Tam kan sayımı ve sedimentasyon
 2. Tam idrar tetkiki
 3. Rutin biyokimya (açlık kan şekeri, sodyum, potasyum, üre, kreatinin, AST, ALT, LDH, trigliserid, kolesterol, HDL, LDL)
 4. Solunum fonksiyon testi
 5. EKG
 6. HRCT – Yüksek Çözünürlüklü Akciğer Tomografisi (bu tetkik sadece ilk muayenede zorunludur ve mutlaka radyoloji uzmanınca yazılan raporunun getirilmesi gereklidir.)
 7. Waters grafi – Sinüs grafisi (mutlaka radyoloji uzmanınca yazılan raporunun getirilmesi gereklidir.)
 8. İşitme testi

 

Aşağıda belirtilen grafileri yaptırmak dalgıcın isteğine bağlıdır. Belirtilen tetkikleri yaptırmak istemezse, tetkikleri yaptırmayı kabul etmediğine dair bir beyan yazısı imzalamalıdır. Dalgıç isterse grafileri çektirmek yerine belirtilen eklemlerin MR tetkiklerini raporlatarak getirebilir.

 

 1. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, humerus 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Omuz Eklemi Grafisi” (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 2. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, femur 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Kalça Eklemi Grafisi”  (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)
 3. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere, tibia 1/3 proksimal kısmını da içine alacak şekilde “Diz Eklemi Grafisi” (Radyoloji uzmanınca raporu yazılmış olmalıdır.)

 

Muayeneye gelecek dalgıçların dalış defterlerini, nüfus kağıtlarını ve sağlık muayene formlarında kullanılmak üzere 4 adet fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gereklidir.

 

TSSF Donanımlı Dalış Talimatı : http://www.tssf.gov.tr/TR/yonetmelik-talimat